தலம்

THALAM
உலக மேன்மைக்கான தலம்

Thalam for World Excellence

உள்ளறிவு

அறிவை முழுமையாக அறிவதற்கும், மெய்ஞ்ஞானம் உணர்வதற்கும், நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு  உண்டான தெய்வீக இடம் தலம் ஆகும்.

VISION

Thalam is the divine place to know the fullness of knowledge, to realize the truth and to live a fulfilling life.

அறப்பணி

இயற்கையே நமது முதல் குரு. இயற்கையை மதித்து நேசித்து இயற்கையிலிருந்து கற்றுக் கொண்டு இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம் வாருங்கள்.

எங்கள் தனித்துவமான மற்றும் முழுமையான கல்வித் தளம் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன கல்வியை ஒருங்கிணைக்கிறது.

ஆன்மீகம், யோகா, சித்தா, ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகள், பொறியியல், கணிதம் மற்றும் நவீன அறிவியல் போன்றவற்றை  ஒருங்கிணைத்து  தலம்  கற்பிக்கிறது.

தலம் மூலம்  அணைவரது  வாழ்க்கையின் அனைத்து வளங்களிலும் சமநிலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தை அடைய முடியும்.

MISION

Nature is our first Guru. Respect and love nature and learn from nature and live with nature. Our unique and holistic education platform combines Traditional and Modern Education. Thalam integrate and teaches Spirituality, Integrated Medicines like Yoga, Siddha, Ayurveda, Homeopathy, Healthy lifestyles, Engineering, Mathematics, and Modern Science so everyone can achieve balance and wellness in all aspects of your life.

Engineering

Embedded System

Automotive

Electronics

Cyber Security

Ethical Hacking

Functional Safety

ADAS

MATLAB

Python

Artificial Intelligence


Spiritual

Yoga

Meditation

Biomagnetism

Healing

Trataka

Mantra

Bioenergy reading

Chakra reading

Stress reading

Physical Exercise


Health care

Ayurveda

Siddha

Varma Therapy

Homoeopathy

Magneto Therapy

Naturopathy

Acupressure

Music Therapy

Mantra Therapy

Food Diet


Contacts

Email: thalam@thalam.org.in

Mobile: +91 8939881869

Address: Tirunelveli, Chennai - Tamil Nadu, India

Direction