தலம்

Thalam

உலக மனித மேன்மைக்கான தலம்

Thalam for World Human Excellence

WELCOME TO THE DIVINE PLACE OF LEARNING

DIVINE MAGNET 

DIVINE LIGHT 

TOGETHER DIVINE HARMONY 

DO PRACTICE 

NOW 

BE BLESSED

WITH 

THALAM

அருட்காப்பு

அருட் பேராற்றல் இரவும் பகலும், எல்லா நேரங்கலிலும்,

எல்லா இடங்கலிலும், எல்லா தொழில்களிலும்,

உறுதுணையாகவும், பாதுகாப்பாகவும், வழி நடத்துவதாகவும்

அமையுமாக!

Divine Protection

May the Divine Power Protect us, Guide us and Lead us day and night, at all times, at all places and in all our activities!

உள்ளறிவு 

அறிவை முழுமையாக அறிவதற்கும், மெய்ஞ்ஞானம் உணர்வதற்கும், நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு  உண்டான தெய்வீக இடம் தலம் ஆகும்.

VISION

Thalam is the divine place to know the fullness of knowledge, to realize the truth and to live a fulfilling life.

அறப்பணி

இயற்கையே நமது முதல் குரு. இயற்கையை மதித்து நேசித்து இயற்கையிலிருந்து கற்றுக் கொண்டு இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம் வாருங்கள்.

எங்கள் தனித்துவமான மற்றும் முழுமையான கல்வித் தளம் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன கல்வியை ஒருங்கிணைக்கிறது. 

ஆன்மீகம், யோகா, சித்தா, ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகள், பொறியியல், கணிதம் மற்றும் நவீன அறிவியல் போன்றவற்றை  ஒருங்கிணைத்து  தலம்  கற்பிக்கிறது.

தலம் மூலம்  உங்கள் வாழ்க்கையின் அனைத்து வளங்களிலும் சமநிலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தை அடைய முடியும்.

MISION

Nature is our first Guru. Respect and love nature and learn from nature and live with nature.

Our unique and holistic education platform combines Traditional and Modern Education. Thalam teaches Spirituality, Integrated Medicines like Yoga, Siddha, Ayurveda, Homeopathy, Healthy lifestyles as well as Engineering like Electronics, Communication, Embedded System, Software Development and Testing, Cybersecurity, Penetration Testing, Vulnerability Assessment, Fuzz Testing, TARA, Automotive, Safety, HARA, ASPICE Process, Agile, Artificial Intelligence,  Mathematics, Modern Science, and latest technology so you can achieve balance and wellness in all aspects of your life. 

Contacts

Email:

Mobile: +91 8939881869

Address: Tirunelveli, Chennai - Tamil Nadu, India

Direction